Anàlisi d'orina durant l'embaràs: transcripció

Urinàlisi durant la descodificació de l'embaràs
Les dones embarassades, a més de l'alegria de la seva situació, hauran d'enfrontar invariablement amb moments menys agradables. A més de la toxicosis, els canvis d'humor i l'abdomen en constant creixement, haurà de visitar els metges periòdicament i fer proves. Sí, és molt cansador, però molt important per donar a llum a un nadó sa.

Sovint, hauràs de superar les proves d'orina, perquè és producte de l'activitat vital del cos que pot reflectir possibles problemes amb certs òrgans. Però un extracte amb xifres dirà poc a una persona no iniciada. Per tant, intenta comprendre la descodificació.

Quines proves solen prendre durant l'embaràs?

Hi ha diversos estudis que poden assignar una dona.

Els dos últims estudis es prescriuen en casos de problemes especials, generalment limitats a l'anàlisi clínica general.

Explicació de resultats

Considerem cada punt en detall per entendre quins problemes poden ser introduïts per certs elements identificats.

En qualsevol cas, després de trobar un dels elements enumerats en excés, el metge haurà de prescriure immediatament el tractament.